az en ru
  DƏRVİŞ PARİSİ PARTLADIR

(THE DARVISH DETONATES PARIS)

Rejissor: Şamil Mahmudbəyov, Kamil
Rüstəmbəyov
Ssenarist: Ədhəm Qulubəyov
Îperator: Àrif Nərimanbəyov, Zaur Məhərrəmov
Rəssam: Nadir Zeynalov
Bəstəkar: Tofiq Quliyev

Rollarda: Serqey Yurski, Mirzə babayev, Adil
İsgəndərov, Leyla Bədirbəyli, Səfurə
İbrahimova, Ənvər Həsənov, Həsənağa
Turabov, Fazil Salayev, Mömünət Qurbanova, S.Bağırova, Kamil Məhərrəmov

Məzmun: M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasının
motivləri əsasında.
Hatəmxan ağanın qonağı olan fransız alimi müsyö Jordan ev sahibinin qardaşı
oğlunu oxutmaq üçün Parisə aparmaq istəyir. Avam qohumlar isə bunu
qarşısını almaq üçün hər cür hiyləyə əl atırlar.

1976 ©"Azərbaycanfilm", 35 mm., 7 h., 1934 m., g/å., rəng, 68'00"