az en ru
  Operatorlar

Camal İsmixanov - Azərbaycanın ilk kinooperatoru 

(1910-cu ildə Bakıda anadan olub) 

Azərbaycanın ilk kinooperatorudur. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda 2 il təhsil alıb. Varlı ailədən olduğu üçün İnstitutdan qovulub. Sonra Leninqrad Kino Mühəndisləri İnstitutunu bitirib. 
Camal İsmixanov Böyük Vətən müharibəsində itkin düşüb.

Filmoqrafiya:

Raport veririk (film, 1930)

Traxoma (film, 1933)

Azərbaycan SSR-nin 15 illiyi (film, 1935)

Cəfər Cabbarlının dəfni (film, 1935)

Qanköçürmə (film, 1938)

Ordenli Azərbaycan (film, 1938)

Hazır ol (film, 1939)

Ankilostomidoz (film, 1940)

İyirminci bahar (film, 1940)

 

==========================================

 Əlisəttar Ələsgər oğlu Atakişiyev 

(25.12.196-07.11.1990)

1927-1931-ci illərdə Moskva Ali Rəssamlıq Texniki məktəbində, 1931-1936-cı illərdə Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun operatorluq fakultəsində təhsil alıb. Estoniyanın ilk rəngli filmini çəkib.

Filmoqrafiya:

Arşın mal alan (film, 1945)

Azərbaycanın müalicə ocaqları (film, 1951)

Bakılılar (film, 1938)

Bir ailə (film, 1943)

Bir qalanın sirri (film, 1959)

Bizim küçə (film, 1961)

Doğma xalqıma (film, 1954)

Fətəli xan (film, 1947)

İstintaq davam edir (film, 1966)

Xalq Yaradıcılığı Festivalı (film, 1937)

Qərib cinlər diyarında (film, 1977)

Mahnı belə yaranır (film, 1957)

O olmasın, bu olsun (film, 1956)

Sehrli xalat (film, 1964)

Səhər nəğməsi (film, 1950)

Sovet Azərbaycanı (film, 1950)

Sovqat (film, 1942)

Sualtı qayıq "T-9" (film, 1943)

Şöhrət  və ya unudulan adam (film, 2003)

Uzaq sahillərdə (film, 1958) 

=====================================

 

Xan Yusif oğlu Babayev 

(22.03.1919-29.05.1967,  Lənkəran)

Azərbaycan Dövlət Politexnikumunun elektronika fakültəsində (1931-1937), ÜDKİ-nun kinooperatorluq fakültəsində təhsil alıb (1938-1950, Boris Volçekin emalatxanası). Müharibə ilə bağlı olaraq oranı yalnız 1950-ci ildə bitirib. Müharibədən əvvəl müxtəlif təşkilatlarda səs mexaniki köməkçisi, texnik-elektrik, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrında işıq sexi müdirinin II köməkçisi işləyib. 1950-ci ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında kinooperator işləmişdır. Xan Babayevi kinematoqrafda "təbiətin tərənnümçüsü" adlandırmaq olar. Onun çəkdiyi "Ögey ana", "Böyük dayaq", "Yenilməz batalyon" və s. filmlərdə təbiət adi fon rolunu oynamır, bu filmlərdə fon personaj kimi fəaliyyətdədir. Azərbaycan, onun meşələri, dağları, dərələri, gözəl bağları, çayları ekranda sanki cana gəlir, tamaşaçı ilə ünsiyyətdə olur. Xan Babayev əsl Azərbaycan milli kinooperatoru, doğma torpağın nəğməkarı idi.

 

Filmoqrafiya:

Azərbaycan mədəniyyətinin baharı (film, 1959)

Bakının işıqları (film, 1950)

Böyük dayaq (film, 1962)

Çağırışa cavab (film, 1947)

Doğma xalqıma (film, 1954)

Gədəbəyin sərvəti (film, 1950) 

Korun mahnısı (film, 1961)

Qara daşlar (film, 1956)

Mahnı bayramı (film, 1954)

Neft kəşfiyyatçıları (film, 1952)

Ögey ana (film, 1958)

Respublika stadionu (film, 1951) 

Səadət və əmək mahnıları (film, 1957)

Şanlı, qeyri-adi il (film, 1960) 

Yeni həyat qurucuları (film, 1949)

Yenilməz batalyon (film, 1965)

 

 ===============================================

 

Arif Əmirbəy oğlu Nərimanbəyov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13.04.1917-26.06.1992)

1936-1943-ci illərdə Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun kinooperatorluq fakültəsində təhsil alıb. 1944-cü ildən "Bakı kınostudiyasında işə başlayıb. Rejissor kimi "Mozalan" kinojurnalı üçün süjetlər çəkib.

Filmoqrafiya:

Əbədi odlar ölkəsi (film, 1945)

Qələbə bayramı (film, 1945)

Fətəli xan (film, 1947)

Quba bağlarında və Tərtərçay vadisində (film, 1949)

Rahatdır, əlverişlidir, etibarlıdır (film, 1949)

Bakının işıqları (film, 1950)

Mingəçevir (film, 1950)

Səhər nəğməsi (film, 1950)

Azərbaycan sərhədçiləri (film, 1951)

Gənc Leninçilər (film, 1951)

Quba bağlarında (film, 1953)

Bərəkətli torpaq (film, 1954)

Bəxtiyar (film, 1955)

Qızmar günəş altında (film, 1957)

Bakı və bakılılar (film, 1958)

Bir qalanın sirri (film, 1959)

Akif Cəfərovun briqadası (film, 1960)

Azərbaycanın böyük kimyası (film, 1961)

Leyli və Məcnun (film, 1961)

Tofiq Əhmədovun orkestrinin konserti (film, 1962)

Möcüzələr adası (film, 1963)

Qaraca Qız (1966)

İnsan məskən salır (film, 1967)

Bizim Cəbiş müəllim (film, 1969)

O qızı tapın (film, 1970)

Həyat bizi sınayır (film, 1972)

Var olun, qızlar... (film, 1972)

Kimdir Məmməd Məmmədov? (film, 1973)

Ömrün Səhifələri (1974)

Rəqiblər (1974)

Dərviş Parisi partladır (film, 1976)

Ürək... Ürək... (film, 1976)

Bayquş gələndə (film, 1978)

Onun bəlalı sevgisi (film, 1980)

Yalançını evinəcən qovarlar (film, 1981)

Nizami (film, 1982)

Orijinal üsul (film, 1983)

İbrət dərsi (film, 1984)

Reyd (film, 1985)

Soyuq münasibət (film, 1985)

Gözbağlıcı (film, 1986)

Kömək (film, 1986)

On yeddi yaşlı oğlan (film, 1986)

Özgə ömür (film, 1987)

Varlığa nə darlıq (film, 1987)

Rənglərdə yaşayan kino (veriliş, 2009)

==================================== 

Teyyub Mirzəhəsən oğlu Axundov

(30.01.1920-03.12.1991) 

Teyyub Axundov 1952-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Kinomatoqrafiya İnstitutunun kinooperatorluq fakultəsini bitirmişdir. 1953-cü ildən "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında bədii və sənədli filmlərin quruluşçu operatoru olmuşdur.

Filmoqrafiya:

20+1 (film, 1986)(qısametrajlı bədii süjet-Mozalan ¹ 105)
Alman klinikasına şəxsi səfər (film, 1988)
Ankilostomidoz (film, 1940)
Azərbaycan aşıqları (film, 1938)
Azərbaycanın subtropiklərində (film, 1963)
Bağçada rahat yer (1978)
Bir nömrəli... (film, 1980)
Birisigün, gecəyarısı... (film, 1981)
Bizim katib (film, 1972)
Bizim qayğılarımız (film, 1979)
Bu, Qum adasında olmuşdur (film, 1962) 
Çağırışa cavab (film, 1947)
Dağlarda döyüş (film, 1967)
Doğma xalqıma (film, 1954)
Fikirləşmək lazımdır (film, 1980)
Gədəbəyin sərvəti (film, 1950)
Gənc metallurqlar (film, 1956)
Görüş (film, 1955)
İcazə (film, 1972)
Mahnı belə yaranır (film, 1957)
Mən Xəzər dənizçisiyəm (film, 1961)
Məşədi İbad-80, yaxud köhnə tanışlar (film, 1980)
Mikayıl Müşfiq (film, 1978)
Mollanın sərgüzəşti (film, 1960)
Mühazirə (film, 1986)
Mükafat, yoxsa... (film, 1980)
Neftayırmanın yeni kompleksi fəaliyyətdədir (film, 1976)
Od içində (film, 1978)
Onu bağışlamaq olarmı? (film, 1959)
Onun 150 yaşı var (film, 1958)
Özfəaliyyət Yaradıcılığı Festivalı (film, 1976)
Pambığın mexanikləşdirilmiş yığımı (film, 1961)
Pambıq toxumçuluğu (film, 1980)
Poçt qutusu (film, 1967) 
Qatır Məmməd (film, 1974)
Quyunun yeraltı təmiri zamanı təhlükəsizlik texnikası (film, 1960)
Romeo mənim qonşumdur (film, 1963)
Samur-Dəvəçi kanalı (film, 1940)
Sehrli xalat (film, 1964)
Sovet Azərbaycanının 50 illiyi (film, 1970)
Sumqayıt (film, 1971)
Şəbih (film, 1971)
Şəhər üzərində mahnı (film, 1965)
Şərikli çörək (film, 1969)
Şirvan qoruğu (film, 1977)
Tütək səsi (film, 1975
Yeganə çıxış yolu (film, 1980
Yeni həyat qurucuları (film, 1949
Yeni horizont (film, 1940)

==============================================


 

Rasim Rza oğlu İsmayılov 


 (13.07.1936-03.03.2004)

Rasim İsmayılov 1958-1962-ci illərdə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun operatorluq fakultəsini bitirmişdir.
1963-1978-ci illərdə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında quruluşçu operator kimi, 1977-ci ildən isə quruluşçu rejissor kimi bir neçə bədii film çəkib. Əməkdar İncəsənət Xadimi, Azərbaycanın Dövlət mükafatı laureatıdır.

Filmoqrafiya: 

Adalar sahildə yaranır (film, 1988)(qısametrajlı sənədli film)(Aztv)-rejissor
Adi əhvalat (film, 1991) (qısametrajlı bədii süjet-Mozalan ¹ 161)-müəllif, rejissor
Axırıncı aşırım (film, 1971)
Alman klinikasına şəxsi səfər (film, 1988)
Anın quruluşu (film, 1980)
Arxada qalmış gələcək (film, 2005)
Kinorejissor Arif Babayev (film, 2000)
Arzu yolu ilə (film, 1964)
Asif, Vasif, Ağasif (film, 1983)
Azərbaycan xörəkləri (film, 1967)
Babək (film, 1979)
Biz iqtisadçılarıq (film, 1967)
Bombardıman (film, 1991)
Cazibə qüvvəsi (film, 1964)
Daha iki nəfər (film, 1965)
Danışan işıqlar (film, 1965)
Dədə Qorqud (film, 1975)
Dörd bazar günü (film, 1975)
Ənvər Həsənov. Yeddi oğuldan biri (film, 2007)
Fransa qəhrəmanı (film, 1975)
Gün keçdi (film, 1971)
Xoşbəxtlik qayğıları (film, 1976)
İmadəddin Nəsimi (film, 1973)
İntihar (film, 1991)
İşgüzar səfər (film, 1982)
Qırmızılar, qaralar və başqaları (film, 1969)
Mahnı qanadlarında (film, 1973)
Mavi ekranın yolları (film, 1966)
Məndə sığar iki cahan... (film, 1973)
Möcüzələr adası (film, 1978)
Nabran (film, 1975)
Nəsimi (film, 1973)
Oxuyur Müslüm Maqomayev (film, 1971)
Sevil (film, 1970)
Sevinc buxtası (film, 1977)
Səs (film, 1993)
Sizi dünyalar qədər sevirdim (film, 1985)
Şəhərin ritmləri (film, 1964)
Şəhərlərin dostluğu (film, 1978)
Şir evdən getdi (film, 1977)
Telefon macəraları (film, 1990)
Tələ (film, 1990)
Torpaq dəniz od səma (film, 1967)
Yaşamaq gözəldir, qardaşım! (film, 1966)
Yeddi oğul istərəm... (film, 1970)

==========================================

 

 

 

 Kənan Əziz oğlu Məmmədov


(9 oktyabr 1946-cı ildə Bakıda anadan olub)

Kənan Məmmədov 1946-ci il oktyabrın 9-da Bakıda doğulub. 1954-1965-ci illərdə orta məktəb təhsili alıb. 1971-ci ilə qədər Politexnik İnstitunda təhsil alıb. 1971-1976-cı illədə, Moskvada Ümumdövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda A.V. Qalperinin emalatxanasında kinooperator fakültəsində təhsilini başa vurub, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında bədii və sənədli filmlərdə quruluşçu operator kimi fəaliyyətə başlamışdır. Eyni zamanda ANS TV-də baş operator kimi fəaliyyət göstərir. Əməkdar incəsənət xadimi, Respublika dövlət mükafatı laureatıdır.


Filmoqrafiya:

102 an (film, 2000)(sənədli film)(ANS tv)

Ad günü (film, 1977)(tammetrajlı bədii film)-ikinci operator, rol: Namiq

Akt və fakt (film, 1978)

Bağlı qapı (film, 1981)

...balıq sevdası (film, 1979)

Bəhri-təhvil (film, 1979)

Bir səfərin izilə (film, 1980)

Bircəciyim (film, 1986)

Birisigün, gecəyarısı... (film, 1981)

Böyüyəndə bilərsən... (film, 1981)

Bu da bir naxışdır (film, 1987)

Buxarlanan vədlər (film, 1980)

Çexski unitaz (film, 1985)

Dərs (film, 1981)

Doğma sahillər (film, 1989)

Dua (film, 1982)

Evin kişisi (film, 1978)

Əlaqə (film, 1989)

Əliyevin əli (film, 2000)

Ənvər Həsənov. Yeddi oğuldan biri (film, 2007)

Faytonçu (film, 1979)

Fəryad (film, 1993)

Fransada Azərbaycan günləri (film, 1985)

Gecə qatarında qətl (film, 1990)

Haqlı narazılıq (film, 1988)

Halal pullar (film, 2008)

Hami (film, 1981)

Haray (film, 1989)

Həsən Əbluc (film, 1999)

Xüsusi vəziyyət (film, 1986)

İlham Əliyev. Diplomatiyada uğur rəmzi (film, 2002)

İsrafçılıq (film, 1980)

İstanbul reysi (film, 2010)

Kəngərlilər (film, 1999)

Köhnə bərə (film, 1984)

Kölgədə 40 dərəcə isti (film, 1987)

Kreslo (film, 1988)

Küçələrə su səpmişəm (film, 2004)

Qala (film, 2008)

Qanlı zəmi (film, 1985)

Qara Gölün cəngavərləri (1984)

Qara Qarayev-60 (film, 1978)